Konkurs

Zgłoś swój projekt do konkursu grantowegoZgłoś swój projekt do konkursu grantowego dla polskich szkół i placówek edukacyjnych z językiem polskim działających za granicą. Zadaniem jest zaplanowanie i realizacja aktywności, które mają na celu zachęcenie do nauki języka polskiego i promocję dwujęzyczności wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Projekt należy zgłosić przez formularz konkursowy znajdujący się poniżej. Prosimy pamiętać o załączeniu wszystkich zgód i oświadczeń.

Termin zgłaszania prac konkursowych minął.